Niepowtarzalne kwalifikacje
Niepowtarzalne kwalifikacje
Instruktorzy o najwyższych na rynku kwalifikacjach.
Doświadczenie praktyczne
Doświadczenie praktyczne
Doświadczony zespół realizujący niepowtażalne oraz technologicznie zaawansowane projekty.
Pasja
Pasja
Niepowtarzalne umiejętności przekazywania wiedzy oraz przekazywania pasji słuchaczom.
Od 2001 roku przekazujemy naszym słuchaczom wiedzę o sieciach komputerowych oraz bezpieczeństwie. Nasi instruktorzy na co dzień pracują wdrażając komercyjne projekty z zakresu sieci, bezpieczeństwa oraz cyberbezpieczeństwa. Prowadzenie szkoleń jest dla nich możliwością dzielenia się doświadczeniem przekazywanym przede wszystkim na zajęciach praktycznych. Nasze szkolenia oparte są przede wszystkim o zajęcia praktyczne, które przeplatane są elementami teoretycznymi. Praktyczne podejście pozwala na zrozumienie technologii a tym samym na lepsze i trwalsze jej poznanie. Zajęcia praktyczne oparte są o laboratoria przygotowane na podstawie wieloletniego doświadczenia praktycznego naszych instruktorów.
Podejście do przekazywania wiedzy nigdy  nie jest identyczny, ponieważ każda grupa i słuchacze są inni, dlatego też przekazując wiedzę dostosowujemy tępo szkolenia, formę szkolenia oraz poziom przekazywanej wiedzy do słuchaczy. Tylko w ten sposób możemy dać od siebie najwięcej i maksymalnie ułatwić proces uczenia i poznawania nowych nieznanych światów i zakamarków technologii.
Wszystkie szkolenia w zakresie standardowych sieci komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa prowadzimy na sprzęcie, ponieważ tylko taki sprzęt jest wykorzystywanych w rzeczywistych infrastrukturach. Szkolenia z zakresu nowoczesnych technologii komunikacyjnych oraz cyberbezpieczeństwa prowadzimy na sprzęcie fizycznym oraz na rozwiązaniach witalizacyjnych pozwalających na przekazywanie wiedzy o sieciach zdefiniowanych programowo (ang. Software Defined Networks) oraz rozwiązaniach witalizacyjnych pozwalających na pokazanie zasad bezpieczeństwa od źródła danych, przez ich przetwarzanie, aż po wykrywanie incydentów. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa oraz cyberbezpieczeństwa kładą nacisk na podstawową zasadę bezpieczeństwa, czyli bezpieczeństwo poprzez zapobieganie,  a nie leczenie.
0
lata przekazujemy wiedzę
0
przeszkolone osoby
0
certyfikatów i dyplomów

Fundacja