Katalog kursów

Podstawy routingu i przełączania.

Podstawy routingu i przełączania.

Opis

Kurs opisuje architekturę, komponenty oraz działanie routerów i przełączników w małej sieci. Słuchacze kursu zdobywają wiedzę i umiejętności, jak skonfigurować podstawowe funkcje routera i przełącznika, jak zaimplemen-tować rozwiązania dla zapewnienia podstawowej komunikacji oraz jak zaimplementować podstawowe usługi sieciowe, pozwalające na dostęp do obiektów dostępnych w infrastrukturze.

Kurs dostarcza słuchacze wiedzę i umiejętności pozwalające na skonfigurowanie routerów i przełączników oraz na rozwiązywanie typowych problemów z RIPv1, RIPv2, OSPF, wirtualnymi sieciami LAN i routingiem między seg-mentami VLAN w sieciach opartych o protokół IPv4 i IPv6

Cele szkolenia:

 • Zrozumieć i opisać podstawowe pojęcia dotyczące przełączania oraz działania przełączników Cisco
 • Zrozumieć i opisać rozszerzone technologie przełączania, takie jak VLAN, VLAN Trunking Protocol (VTP), Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Per VLAN Spanning Tree Protocol (PVSTP) oraz 802.1q
 • Konfigurować i rozwiązywać podstawowe problemy w małej przełączanej sieci
 • Zrozumieć i opisać cel, charakter i działanie routera, tablic routingu i procesu wyszukiwania trasy
 • Konfigurować i weryfikować statyczne i domyślne trasy
 • Zrozumieć i opisać, jak VLAN-y tworzą logicznie oddzielne sieci i jak działa routing między nimi
 • Zrozumieć i opisać dynamiczne protokoły routingu, protokoły routingu wektora odległości i protokoły routingu stanu łącza
 • Konfigurować i rozwiązywać problemy z podstawowymi działaniami routera w małej sieci dla protokołów:
  • Routing Information Protocol (RIPv1 i RIPv2)
  • Open Shortest Path First (OSPF) (jednoobszarowy OSPF)
 • Konfigurować i rozwiązywać problemy sieci VLAN oraz routingu między VLAN-ami
 • Zrozumieć i opisać cel oraz rodzaje list kontroli dostępu (ACL)
 • Konfigurować, monitorować i rozwiązywać problemy z listami ACL dla IPv4 i IPv6
 • Zrozumieć i opisać działanie oraz korzyści płynące z Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) i Doma-in Name System (DNS) dla IPv4 i IPv6
 • Zrozumieć i opisać działanie oraz korzyści związane z wykorzystywaniem translacji adresów (NAT)
 • Konfigurować i rozwiązywać problemy z translacją adresów (NAT)

Program kursu:

 1. Wprowadzenie do sieci przełączanych
 2. Podstawowa konfiguracja porzełącznika
 3. VLAN – Segmentacja sieci warstwy II
 4. Zasady działania routingu
 5. Routing między segmentami VLAN
 6. Routing statyczny
 7. Routingu dynamiczny
 8. Protokół OSPF w jednym obaszarze
 9. Listy kontroli dostępu (ACK)
 10. DHCP
 11. Translacja adresów dla protokołu IPv4

Categories

CCNA Routing and Switching

O Akademii CSG

Specjalizujemy się w obszarach IT oraz OT. Prowadzimy szkolenia autoryzowane i autorskie, w dogodnych terminach, w grupach otwartych oraz zamkniętych.

Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na przekazywanie wiedzy na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do potrzeb naszych słuchaczy. Wśród szkoleń w portfolio Akademii, każdy znajdzie coś dla siebie.